Sobre la revista

Un poco loco, amb Depòsit Legal V-5057-1996, va ser la revista de Promúsics, l'Associació Valenciana de Músics de Jazz i Música Creativa. De distribució gratuïta entre els socis, proporcionava informació sobre l'actualitat del jazz a la Comunitat Valenciana, a més de tractar qüestions pràctiques com temes legals per als músics, publicar partitures i fer ressenyes de concerts i discos. Van aparéixer set números entre desembre de 1996 i abril de 1999 sense periodicitat fixa. La llengua principal de la revista va ser el valencià, amb articles també en castellà. Eva Dénia era la directora i maquetista, i escrivien principalment els mateixos músics membres de l'associació.